Tuinkamertrainingen biedt de mogelijkheid tot innerlijk werk in kleine groep. Omdat iedere levensfase eigen levensvragen en – problemen, maar ook eigen mogelijkheden tot groei met zich meebrengt, is er een indeling naar leeftijd. Zo is er een GROEIGROEP (werkenden en studerenden tot 30 jaar) een BLOEIGROEP (volwassenen) en een speciale 55-PLUSGROEP (Nabloei?, Tweede-bloei?)

In algemene zin biedt Tuinkamertrainingen de mogelijkheid te werken aan jezelf door te leren met aandacht en zonder oordeel stil te staan bij je innerlijke ervaring/ beleving en die, voor zover je kunt en wilt, met anderen te delen.

 

 

 

 

De Tuinkamer: Werk -, ontmoetings - en bezinningsplek

   
Naar de groei -, bloei - en 55+ groep Naar praktische info groepen