CURSUS voor 55-PLUS

“Op zoek naar je Zelf”: een inspirerende cursus rond het eigen levensverhaal voor mensen in de derde levensfase. We staan op een creatieve en meditatieve manier stil bij wat in ons leven belangrijk was en is. We doen dit aan de hand van een per bijeenkomst gekozen thema (bijv. schoolherinneringen, ouderlijk huis, vriendschap, normen en waarden, levenslijn en keerpunten, verlangen, identiteit). We vertellen, luisteren en laten ons inspireren om vervolgens thuis tot een verdere uitwerking te komen: een huiswerkopdracht echter geheel naar eigen invulling en mogelijkheden!
Doelstelling: meer in contact komen met de eigen innerlijke beleving, mogelijk een rode draad ontdekken in de levensgeschiedenis en komen tot meer acceptatie, vrede en positieve gevoelens.

 

 

 

De Tuinkamer: Werk -, ontmoetings - en bezinningsplek

 
 
Naar het begin van de site Naar groeigroep Naar bloeigroep Naar praktische info groepen