PRAKTISCHE INFORMATIE GROEPEN

De groepscursussen worden in principe tweemaal per jaar gegeven en wel in voor - en naseizoen. Start rond half januari en half oktober. De cursussen bestaan uit 7 bijeenkomsten. Indien gewenst kan men doorgaan in het volgende ‘blok’.Voorafgaand vindt een individueel kennismakingsgesprek plaats. Opgave voor alle groepen graag zo bijtijds mogelijk, in ieder geval graag 1 maand van tevoren.

Tarieven en tijden

  • Groeigroep: dinsdagavond 19.00 - 20.30 uur. Kosten per avond € 25,= (studenten € 15,=)
  • Bloeigroep: donderdagavond 19.00 - 20.30 uur. Kosten per avond € 25,=
  • 55-plus groep: woensdagmorgen 10.00 – 12.00 uur. Kosten per keer € 25,=

 

De Tuinkamer: Werk -, ontmoetings - en bezinningsplek

 
 
 
 
Naar de groei -, bloei - en 55+ groep Naar begin van de site